Algemene voorwaarden

 

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.


De "Gebruiksvoorwaarden" van FavorShopping zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de aankoop van producten ervan. De website is eigendom van en wordt beheerd door FavorShopping. In de context van deze website betekent "wij", "onze" en "ons" www.favorshopping.com en "u" en "uw" betekent u, de gebruiker of klant van deze website. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, gelieve deze site dan niet te gebruiken. De volgende gebruiksvoorwaarden en alle andere regels die op onze www.favorshopping.com zijn geplaatst, vormen een overeenkomst tussen ons en u, de bezoeker, die uw toegang tot en gebruik van alle inhoud en functiemogelijkheden die beschikbaar zijn op de FavorShopping-website regelen. , gerelateerde microsites die toegankelijk zijn via de URL www.favorshopping.com, gerelateerde domeinnamen en elke andere website of microsite van FavorShopping. (gezamenlijk de “Site”). Door de site te bezoeken, accepteert en stemt u in met de praktijken die worden beschreven in de gebruiksvoorwaarden. We kunnen de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en als u deze site (of een van onze andere sites) na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, betekent dit dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde gebruiksvoorwaarden. Als je meer hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hello@favorshopping.com. Je ontvangt dan binnen 24 uur een reactie.

AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN EN INHOUD


De volledige inhoud die op deze site is gepubliceerd, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd volgens de auteursrechtwetten en is het exclusieve eigendom van www.favorshopping.com. Copyright 2020, FavorShopping. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Er wordt toestemming verleend om delen van deze site elektronisch te kopiëren en af ​​te drukken met als enig doel een bestelling te plaatsen bij www.favorshopping.com. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, wijziging, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site strikt verboden. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen van materiaal gedownload van de Site te wijzigen of te verwijderen.
Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van www.favorshopping.com die op de site worden gebruikt, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Favorshopping.
U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, ontwerpen, de "look and feel" van de site, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendoms- en materiële rechten met betrekking tot de inhoud zoals hierin beschreven, inclusief FavorShopping. software en alle HTML- en andere code op deze site, blijven te allen tijde eigendom van FavorShopping. en/of zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Al dergelijke inhoud, inclusief handelsmerken, ontwerpen en gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van derden die op deze site worden vermeld of weergegeven, worden beschermd door federale en staatswetten en -regelgeving en internationale verdragsbepalingen. U mag de inhoud alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door FavorShopping. en/of zijn licenties van derden. Elke reproductie of herdistributie van de hierboven vermelde inhoud is verboden en kan leiden tot civiele en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen worden vervolgd voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving. Zonder het voorgaande te beperken, is het kopiëren en gebruiken van de hierboven vermelde materialen tot enige andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie uitdrukkelijk verboden.
In aanvulling op de hierboven genoemde Intellectuele eigendomsrechten, wordt "Inhoud" gedefinieerd als alle informatie zoals de "look and feel" van de Site, gegevensbestanden, grafische afbeeldingen, tekst, foto's, tekeningen, logo's, afbeeldingen, geluiden, muziek-, video- of audiobestanden op deze site. Favorshopping probeert ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en volledig is. We garanderen niet dat de inhoud van de site nauwkeurig en vrij van fouten is. Uw gebruik van de website is op eigen risico.Zonder het voorgaande te beperken, wordt alles op de website aan u geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, bevredigende kwaliteit , geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vaardigheid, of niet-inbreuk U draagt ​​het volledige risico van de volledigheid, nauwkeurigheid of bruikbaarheid van enige inhoud die op deze site wordt gevonden. FavorShopping behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook inhoud van deze site tijdelijk of permanent in te trekken. Verwijdering kan onmiddellijk en zonder kennisgeving plaatsvinden. U bevestigt dat Favorshopping niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een dergelijke intrekking.
Openingen op de Site en FavorShopping YouTube-pagina zijn de persoonlijke meningen van de auteurs en geven niet de mening weer van FavorShopping. Door te posten stemt u ermee in als enige verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van alle informatie die u bijdraagt. U verleent FavorShopping ook het recht om alle inhoud die u verstrekt voor eigen doeleinden te gebruiken, inclusief herpublicatie in welke vorm of media dan ook. Opmerkingen kunnen worden gemodereerd en we verplichten ons niet om alle inhoud te controleren en zijn niet aansprakelijk voor berichten van derden. Als je een klacht hebt over berichten, stuur dan een e-mail naar hello@favorshopping.com. FavorShopping behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken geen commentaar te publiceren of te verwijderen, inclusief commentaar waarvan het van mening is dat het onwettig, lasterlijk, racistisch of lasterlijk is, aanzet tot haat of geweld, schadelijk is voor mensen, instellingen, religies of aan de privacy van mensen, die schade kan toebrengen aan minderjarigen, schadelijk is voor de handelsmerken, patenten en auteursrechtelijk beschermde inhoud, persoonlijke gegevens bevat, het medium op oneigenlijke wijze gebruikt voor het promoten en adverteren van bedrijven. Deze site is beschikbaar voor het publiek, de informatie die u als vertrouwelijk beschouwt, mag niet op deze site worden geplaatst.
Eerbiedig in principe de auteursrechten en handelsmerken van onze inhoud; we zijn super blij om onze inhoud met u te delen, dus claim deze niet als uw eigen inhoud. Als er iets mis is, stuur ons dan een e-mail op hello@favorshopping.com.

GESCHIKTHEID VOOR AANKOOP EN BESTELLING


De bestellingen die op de Website worden geplaatst, zijn onderhevig aan invoerrechten, belastingen, douanerechten, gerelateerde pakketbehandelingskosten en/of andere relevante kosten die vereist zijn door het corresponderende aangewezen land en/of de organisatie(s). ) die de verzending / levering van de bestellingen afhandelt. Geen van deze kosten is inbegrepen in de prijs die u op de Website betaalt. Artikelen kunnen niet als cadeau worden verzonden en uw aankoop kan deze kosten al dan niet met zich meebrengen, afhankelijk van het beleid van het aangewezen land en/of de organisatie(s) die het pakket behandelt. Als een van de genoemde kosten van toepassing is, moet u deze mogelijk betalen aan de betreffende incasso-instantie voordat u uw aankoop ontvangt. U dient contact op te nemen met een gerelateerde autoriteit in uw land (of het aangewezen land van de bestelling) voor eventuele kosten die nodig zijn om de goederen te ontvangen die u bestelt bij FavorShopping. FavorShopping is niet verantwoordelijk voor deze kosten en geeft geen restitutie voor item(s) die aan ons zijn geretourneerd vanwege niet geaccepteerde/niet-geleverde en/of andere redenen, tenzij vooraf anders is overeengekomen met Favorshopping.
Bovendien, aangezien op maat gemaakte producten van Favorshopping in hoge mate op maat zijn gemaakt en op maat zijn gemaakt voor individuele klanten, kunnen dergelijke producten niet worden geretourneerd voor een volledige terugbetaling. Als u om welke reden dan ook een op maat gemaakt product wilt retourneren, zoals maar niet beperkt tot fouten bij het kiezen van gebruikte foto's of als er een typefout is in de aangepaste woorden op het product, neem dan contact op met onze klantenservice om een ​​retourzending te regelen. Het artikel moet in ongebruikte staat zijn met de originele verpakking en teruggestuurd worden naar ons kantoor met vooruitbetaalde verzendkosten (verzendkosten worden niet gerestitueerd).Zodra het geretourneerde artikel is ontvangen, wordt vijftig procent (50%) van uw werkelijke aankoopprijs voor het geretourneerde product terugbetaald op de oorspronkelijke betaalrekening of als winkeltegoed. De korting die wordt toegepast op het resterende artikel van uw bestelling, indien van toepassing, kan ook overeenkomstig worden aangepast als de korting wordt berekend op basis van de totale bestelwaarde en/of het aantal artikelen.

WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN


We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden als die wijzigingen nodig zijn voor een succesvolle technologische en juridische werking van deze site. U dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op dergelijke wijzigingen.

WIJZIGINGEN IN PRODUCTEN EN PRIJZEN


De prijzen op de site zijn in Amerikaanse dollars en exclusief belastingen. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de producten en prijzen die op de site worden vermeld, en in andere inhoud van deze website. merk op. Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat productbeschrijvingen op onze website nauwkeurig zijn, kunnen er enkele onnauwkeurigheden, typografische fouten of verkeerde interpretaties optreden. We behouden ons het recht voor om dergelijke onnauwkeurigheden of typografische fouten te corrigeren als ze worden geïdentificeerd zonder dat FavorShopping verantwoordelijk wordt gehouden voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten.
In principe kunnen deze gebruiksvoorwaarden en andere informatie op de site van tijd tot tijd veranderen.

VEILIGHEID & BETALING


Uw financiële en identiteitsbescherming is onze belangrijkste prioriteit. Daarom verwerken wij alle betalingen via Stripe en Paypal.
We doen er alles aan om onze site te beveiligen, voor zover dit in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar bij afwezigheid van nalatigheid van onze kant kunnen we niet worden gehouden aansprakelijk voor enig verlies dat u kunt lijden als een derde partij ongeoorloofde toegang verkrijgt tot gegevens die u verstrekt bij het bezoeken of bestellen van de site.
Kortom, uw financiële transacties met ons zijn op het hoogst mogelijke veiligheidsniveau op internet.

RECHTEN EN BELASTINGEN


Alle prijzen die op deze site worden vermeld, weerspiegelen geen of alle internationale heffingen, belastingen of andere douanekosten waarmee het pakket kan worden geconfronteerd wanneer het op zijn eindbestemming aankomt. Neem contact op met de douanebeambten voor informatie over alle toepasselijke belastingen en heffingen (indien van toepassing). Deze kosten variëren sterk van land tot land en worden niet gedekt door FavorShopping.
Kortom, alle douane en invoerrechten worden niet door ons in rekening gebracht, het is de overheid van uw land.

ALGEMENE JURIDISCHE VOORWAARDEN


Volledige voorwaarden: de gebruiksvoorwaarden vormen de volledige juridische overeenkomst tussen u en FavorShopping. en uw gebruik van de Services regelen. Niettegenstaande het voorgaande, begrijpt u dat Favorshopping van tijd tot tijd wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden kan aanbrengen. Wanneer deze wijzigingen zijn aangebracht, zal FavorShopping een nieuw exemplaar van de Gebruiksvoorwaarden beschikbaar stellen op www.favorshopping.com. U stemt ermee in dat FavorShopping niet verplicht is u kennisgevingen te verstrekken met betrekking tot wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. U begrijpt dat het uw verantwoordelijkheid is om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen.
Vertrouwelijkheid: u begrijpt dat FavorShopping de beheerders van openbare zoekmachines toestemming geeft om spiders te gebruiken om materiaal van de site te kopiëren met als enig doel het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen. FavorShopping behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.
Aansprakelijkheid in geval van inbreuk: u stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle bepalingen van de gebruiksvoorwaarden. U begrijpt dat u als enige verantwoordelijk bent voor elke schending van uw verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden en voor de gevolgen van een dergelijke schending.
Rechten waarvan geen afstand wordt gedaan: u stemt ermee in dat als FavorShopping geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt dat is opgenomen in de gebruiksvoorwaarden, dit niet wordt opgevat als een formele verklaring van afstand van FavorShopping's rechten en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zullen zijn voor FavorShopping
Scheidbaarheid: als een rechtbank, die bevoegd is om over deze kwestie te beslissen, oordeelt dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn, wordt die bepaling uit de Gebruiksvoorwaarden verwijderd zonder dat dit gevolgen heeft voor de rest van de Gebruiksvoorwaarden. De overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden blijven geldig en afdwingbaar.
Schending van de gebruiksvoorwaarden: meld eventuele schendingen van de gebruiksvoorwaarden door een e-mail te sturen naar hello@favorshopping.com.
Onafhankelijke relatie: u en Favorshopping zijn onafhankelijke contractanten, en deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de indiening of distributie van door u gemaakte inhoud, zullen, geheel of gedeeltelijk, geen partnerschapsrelatie of joint venture tot stand brengen , dienstverband, franchise of agentschap tussen u en FavorShopping Geen van beide partijen heeft de macht om de ander te binden of namens de anderen verplichtingen aan te gaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander. Geen van beide partijen is bevoegd om op te treden als agent of vertegenwoordiger van de andere partij of voor of namens de andere partij in een andere hoedanigheid dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden. Geen van de partijen zal op enigerlei wijze reclame maken voor, vertegenwoordigen of zichzelf (of een van haar agenten) voordoen als handelend of bevoegd zijn om te handelen, of aansprakelijkheden of verplichtingen aangaan namens of in naam van de andere partij, tenzij specifiek voorzien in de gebruiksvoorwaarden.
Eigenlijk kunnen er ongeplande dingen gebeuren - we doen dagelijks ons best om geweldig te blijven en zijn niet verantwoordelijk voor onvoorziene omstandigheden.

UW ZORGEN OPLOSSEN


Als u zich zorgen maakt over onze gebruiksvoorwaarden of deze niet begrijpt, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen en we zullen er alles aan doen om uw zorgen aan te pakken en op te lossen. Neem gerust contact met ons op via het e-mailadres hello@favorshopping.com en we zullen binnen 24 uur reageren.

.